Boligerne

AB Rynkebakken består af 20 boliger, fordelt på 5 stk. 2-rums boliger á 68 m2, 10 stk. 3-
rums boliger á 80 m2 og 5 stk. 4-rums boliger á 92 m2.
Bebyggelsen har endvidere et Fælleshus, som bliver brugt til samvær og møder.
Fælleshuset kan vederlagsfrit lånes af beboerne, ved blot at reservere det.
Boligerne er uden trapper (bortset fra loftstrappen). Til hver bolig hører en åben forhave og
en lukket baghave m. terrasse. Desuden har hver bolig et mindre skur beliggende ved p-
pladsen.
I de fleste boliger er der fjernet eller flyttet skillevægge eller døre på den individuelle
beboers foranledning. F.eks. er væggen mellem stue og køkken fjernet mange steder, så
der er næppe to boliger, der er ens.
Boligpriserne og -afgifterne fastlægges på den årlige generalforsamling.

     2-rums 68m2     3-rums 80m2       4-rums 92m2