Boligerne

Andelsforeningen Rynkebakken består af 20 boliger, fordelt på 5 stk 2-rums boliger á 68 m2, 10 stk 3-rums boliger á 80 m2 og 5 stk 4-rums boliger á 92 m2.

Bebyggelsen er seniorboliger beregnet som helårsboliger for beboere uden hjemmeboende børn.

Boligerne er uden trapper (bortset fra loftstrappen). Til hver bolig hører en åben forhave og en lukket baghave m. terrasse.

I de fleste boliger er der fjernet eller flyttet skillevægge eller døre på den individuelle beboers foranledning. F.eks. er væggen mellem stue og køkken fjernet mange steder, så der er næppe to boliger der er ens.

Bebyggelsen har endvidere et fælleshus, som bliver flittigt benyttet, dels til et ugentligt sammenrend, dels til fællesmøder og fester m.v. Fælleshuset kan vederlagsfrit lånes af beboerne, ved blot at reservere det.

Boligpriserne og -afgifterne fastlægges på den årlige generalforsamling.

     2-rums 68m2     3-rums 80m2       4-rums 92m2