Beliggenhed

Ca. 10 km sydvest for Roskilde ligger A/B Rynkebakken i Lejre by. Midt i det skønneste bakkede oldtids landskab omgivet af åer. Vi er i gå/cykel afstand til Ledreborg slot og skov, Gl. Lejre med skibssætning og museum, Sagnlandet, golfbane, tennisbane, cykel- og vandreruter, økologiske gårdbutikker, marker mmm. I Lejre by er der station med regionaltog (ét stop til Roskilde), skoler, daginstitutioner, plejehjem, rådhus, to dagligvare butikker, en bager og en café. Ca. 2 km fra os ligger den økologiske gård Hegnsholt, hvor grøntsager, æg, lamme- og grisekød kan købes i gårdbutikken.
Fælles juletræet

Foreningen

Vores andelsboligforening er oprettet m.h.p. at danne rammen for et modent fællesskab, der hviler på social indstilling og gensidig respekt. Det er en bebyggelse for beboere uden hjemmeboende børn og hvor man tilstræber en så ligelig fordeling mellem beboerne, hvad angår alder og køn, som muligt. For at sikre såvel dette som den bedst mulige beboersammensætning, inviterer bestyrelsen de aktuelle ansøgere til en samtale, for at kunne træffe det rigtige valg af ny andelshaver.

Vi holder øje med hinanden og hinandens boliger, til glæde og tryghed.

Vi har et velfungerende socialt liv. En gang ugentligt mødes de beboere, som har tid og lyst, til en snak i fælleshuset. Desuden samles de, der har lyst, en gang om måneden til en middag i fælleshuset, hvor et frivilligt sammensat hold fra foreningen står for indkøb og madlavning. Der betales et beløb pr. deltagende beboer. Derudover samles beboerne til julefrokost, foreningens fødselsdag og div. improviserede arrangementer.


 

Se mere om Lejre og omegn på nedenstående links: