Køb og salg

Den almindelige procedure ved køb og salg er:
1. Alle på interesselisten inviteres til ”åbent hus” i den ledige bolig
2. Interesserede sender kortfattet, begrundet ansøgning
3. Bestyrelsen inviterer udvalgte ansøgere til samtale
Ved salg af bolig forsøger bestyrelsen at tilgodese en varieret spredning af alder og køn,
ligesom vi lægger vægt på ansøgerens mulighed for og interesse i at deltage i foreningens
fællesskaber.
Det er tilladt at have én hund eller én kat.
Ønsker du at blive skrevet op på vores interesseliste, skal du kontakte bestyrelsen – se
under ”Kontakt”. Så længe du ønsker at stå på interesselisten, betaler du kr. 200, - hvert år.

Boligernes andelsværdi findes under ”Dokumenter” i den til enhver tid nyeste ”Årsrapport”
under ”Noter”. Boligafgifterne fremgår af referatet af generalforsamlingen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på mailadr.: rynkebakken@mailme.dk