Køb og salg

Hvis du er interesseret i at købe eller se en af andelsboligerne, kan du kontakte foreningens formand - se under "kontakt" - for en evt. besigtigelse eller opskrivning på vores interesseliste. Boligernes andelsværdi findes under "Dokumenter" i det til enhver tid nyeste "Årsrapport" under "noter". Bolig afgifterne fremgår af budgettet.

Ønsker du at blive skrevet op på vores interesseliste, skal du kontakte bestyrelsen. Så længe du ønsker at stå på interesselisten, betaler du kr. 200,- hvert år. 

Bestyrelsen søger gennem samtaler at sikre den bedst mulige beboersammensætning bl.a. hvad angår alder, ligesom man skal være selvhjulpen og ved godt helbred ved indflytningen. Vi har brug for beboere, som kan deltage i de fælles opgaver. Da man som oftest er ” i sin bedste alder”, når man skriver sig på interesselisten, bør man løbende vurdere, hvor længe det giver mening at stå på listen.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på mailadr.: rynkebakken@mailme.dk