Det praktiske

 Fællesarbejde:

Vi har normalt to årlige arbejdsdage på fællesarealerne, ude såvel som inde, hvor vi slutter
af med fælles frokost.
Vi har en havetraktor, og på skift slår vi selv græs og rydder sne på fællesarealerne.