Det praktiske

 Fællesarbejde:

Vi har normalt to årlige fælles arbejdsdage på fællesarealerne og i skralde-, avis og haverum - kaldet "hoveridage" -, hvor vi slutter af med fælles frokost.

Vi har en havetraktor og på skift slår vi selv græs og rydder sne på fællesarealerne.

Generalforsamling: 

Generalforsamling holdes én gang årligt i fælleshuset, med deltagelse af administrator. 

Husdyr:

Det er tilladt at have én hund eller én kat.

Fælleshus:

Fælleshuset kan benyttes af alle andelshavere uden udgift. Man skal blot reservere huset og selvfølgelig rydde op og rengøre det efterfølgende.

Pause i arbejdet